Kültür Meclisi, Aslı Uluşahin’in girişimiyle hayata geçti. Yayın danışmanlığını Türey Köse’nin, editörlüğünü Berna Güler’in üstlendiği Kültür Meclisi yeni bir gazetecilik girişimi, kültürel haklara ve kültür politikalarına odaklanan yeni bir mecra.

Bugünün Türkiye’sinde, kültürel hakları gündeme taşımak, politikaların görünür ve tartışılır olmasına aracı olmak amacıyla kurulan Kültür Meclisi, www.kulturmeclisi.com adresinde yayın hayatını sürdürüyor.

Akademisyenlerden kültür üreticilerine, siyasi partilerden meslek örgütlerine, kuruluşlardan yurttaşlara, herkesi ortak alanda buluşmaya ve sözünü söylemeye davet eden Kültür Meclisi’nin bu amacıyla ilgili olarak Aslı Uluşahin, Gazete Duvar’daki söyleşisinde şunları ifade ediyor:

“Kültür Meclisi’nin diğer amacı ise kültürel hakları gündeme getirmek, yapılan çalışmalarla birlikte, kültür alanının sorunlarını, talep, öneri ve beklentilerini bir merkezden yetkililere, alan bileşenlerine ve halka duyurmak. Bunun için akademisyenlerle, meslek örgütleriyle, kültür kuruluşları ve kültür üreticileriyle (yazarlar, yönetmenler, sanatçılar, oyuncular gibi) görüşmeler yapıyor, yazılarını yayımlıyoruz. Tek merkezden aktarıyor olmayı önemsiyoruz, yoksa ülkenin gündemi içinde görünmez olabiliyor. Aynı zamanda bu yayınların/birikimin, üretilecek kültür politikalarına ya da alan çalışmalarına kaynak olmasını umuyoruz.”