Tepemde bronz bir kelebek
Uyuyakalmış karaağacın gövdesinde,
Yeşil gölgede yaprak gibi sallanıyor.
Vadinin sonunda boş evin arkasında,
Çanlar ineklerden önce kat ediyor
İkindil mesafeleri.
Sağımda,
İki çam arası günışığı tarlasında,
Çıkan yılın atlarından kalanlar
Altın taşlar gibi yalazlanıyor.
Arkama yaslanıyorum, akşam çöküyor.
Bir şahin salınıyor tepemde, evini arıyor.
Hayatımı ziyan ettim.

James Wright

Türkçe söyleyen: Deniz Arslan