Parşömen’de şiir, öykü, deneme, eleştiri, kitap tanıtım yazısı, inceleme, anı, müzik yazısı, günlük, gezi yazısı, mektup, söyleşi, sinema-tiyatro yazısı türlerindeki yazınsal çalışmalara yer verilir.

Daha önce internet ya da basılı yayınlarda yer almamış, sadece Parşömen Edebiyat için gönderilmiş metinler dikkate alınır.

Öykülerinizi ve şiirlerinizi bir fotoğrafınızla birlikte parsomen@parsomenedebiyat.com adresine gönderebilirsiniz. Şiir ve öykü gönderimlerinde fotoğrafsız e-postalar dikkate alınmayacaktır. Fotoğraflar, word dosyasının içinde gönderilmemeli, e-posta ekine ayrıca eklenmelidir.

Öykü ve şiir haricindeki çalışmalar için fotoğraf gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.

15 gün içinde yayımlanacağı bilgisi verilmezse, çalışmanız Parşömen’de yayımlanmayacak demektir. Ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Metinlerin e-posta ekinde ve word formatında gönderilmesi, word dosyasının içine yazarın adı-soyad bilgisinin eklenmiş olması gerekmektedir.

Birden fazla metnin gönderildiği e-postalar dikkate alınmayacaktır.