Tanıtım bülteninden:

3 aylık düşünce dergisi cogito’nun Kış 2021 sayısında (104. sayı) “Hakikat-Sonrası” var.

Hakikat-sonrası, doğruyla yanlışı, hakikatle safsatayı birbirinden ayırmanın giderek zorlaştığı bir epistemolojik krize mi işaret ediyor yoksa demokratik toplumun kurumlarının aşındığı, neoliberal yıkımla birlikte bireyin topluma ve kendine yabancılaştığı, müşterekliğin ve rasyonel bir kamusal söylemin giderek imkânsızlaştığı bir toplumsal-siyasal çöküşe mi? Hakikat peşinde koşanlarla, iktidar peşinde koşanlar arasındaki mücadelede, sıfırı tükettiği varsayılan eleştiriyi göreceleştirme ve doğallaştırma kıskacından kurtarıp ona eleştirel işlevini tekrar kazandırmanın ve kolektif eylem kapasitesini canlandırmanın yolu nedir? Cogito, Komplo Teorileri’nin odakta olduğu 103. sayıdan sonra, toplumsal kriz ortamında hakikat, siyaset, birey ve toplum ilişkisi sorgulamasını Hakikat-Sonrası dosyasıyla sürdürüyor.

İÇİNDEKİLER

Gaël Curty – Nancy Fraser: “Kapitalizmi, Krizi ve Eleştiriyi Yeniden Düşünmek”

Dosya: Hakikat-Sonrası
Steve Tesich: Yalanlar Rejimi
Linda M. G. Zerilli: Alternatif Gerçekler Çağında Bilgi Teyidi ve Hakikat Anlatıcılığı
Klaus Benesch: Hakikat ile Hakikat-Sonrası İlişkisi Modernizm ile Postmodernizm İlişkisi midir? Heidegger, Beşeri Bilimler ve Sağduyunun Ölümü Hakikat, Hakikatin Zayıflatılması ve Hakikat-Sonrası Richard Rorty ve Postmodern Demokratik Sosyalizm – Özgür Emrah Gürel

Bruno Latour: Eleştiri Neden Sıfırı Tüketti? – Olgu Meselelerinden Endişe Meselelerine
Sebastian Schindler: Hakikat-Sonrası Siyaset Çağında Eleştirinin GöreviHans Blumenberg: Mit, Politik Mit ve Meşruiyet Retoriği – Zeynep Talay Turner

Özgür Taburoğlu: Hakikat-Sonrasında Bazı Tuhaf GörüngülerHakikat-Sonrası Bilim Kavrayış(lar)ı ve Yeni Bir Kavram Haritası – Post-Modern, Post-Hakikat, Post-Normal Kesişiminde Bir Kavramsallaştırma Olarak “Bilim” – Ömer Faik Anlı

Güncel Önkal: Bir Yalan-Siyaseti Olarak Sürdürülebilirlik: Doğanın Hakikati, Eleştiri ve Çevrecilik
Yavuz Yıldırım: Hakikat-Sonrası Döneminde Dostluk Kuran Yeni Aktivizm

Geçen Sayıdakiler
Komplo Teorileri
Yazarlar Hakkında