12 Kasım 2021 Cuma günü saat 19:00’da Kadir Dede ile “Edebiyatın Ulusu, Ulusun Edebiyatı: Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Ulus İnşası ve Roman” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.

Avrupa’da romanın doğuşu ve gelişim süreci modernleşme ve milliyetçilikle iç içe geçmiş, Gregory Jusdanis’in tanımladığı biçimiyle “gecikmiş modernite” örnekleri de edebi türler ailesinin bu en genç mensubunu ulus inşasının önemli araçlarından biri kılmıştır. Birçok teorik tartışma ve vaka incelemesinin “yukarıdan aşağı” bir şekilde betimlediği inşa süreçlerinde roman, iki kısım arasında bir köprü oluşturarak bir “cemaat hayali”nin yaygınlaştırılmasında, ideologlar ve siyasal elitler tarafından kurgulanan kimliğin bireylere ulaştırılmasında ve milliyetçiliğe ilişkin fikirlerin kitleselleşmesinde roller üstlenmiştir. Benzer bir vakaya karşılık gelen Türkiye’de de 1923 sonrası dönem, hem başta Türkçülük akımı olmak üzere Türk milliyetçiliğinin geç Osmanlı döneminden taşıdığı birikimin doğrudan bir ulus inşası sürecine evrilmesini hem de savaş koşullarının geride kalması ile yayımlanan roman sayısının her geçen yıl artmasını içermektedir.

1923-1938 yılları arasında yayımlanmış romanların ulus inşasındaki araçsal önemini ele alacağı konuşmasında Kadir Dede, romanların sıkça temas ettiği “biz” ve “öteki” ayrımı aracılığıyla icat edilmiş bir gelenek olarak millet olgusun bir “hakikat” olarak sunuluşuna odaklanacaktır. Ayrıca Ahmet Ağaoğlu’nun “halk kendisinin ne olduğunu bilmez, bu nedenle ona kim olduğunu, yani Türk olduğunu göstermek gerekir” sözleriyle betimlediği bir zaman diliminde romanın katkısını, ulus inşasının özel alandaki yansımaları üzerinden yorumlayacaktır.

Kadir Dede

Kadir Dede 1983 yılında Değirmendere’de doğdu. Lisans derecesini Kocaeli Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi’nden aldı. Gent Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesi’nde misafir araştırmacı ve doktora-sonrası araştırmacı olarak bulundu. Akademik ilgi alanlarını milliyetçilik, edebiyat, gündelik hayat ve popüler kültür konuları oluşturmaktadır. Çeşitli dergi ve derlemelerde yer alan çalışmalarına ek olarak “Edebiyatın Ulusu, Ulusun Edebiyatı” isimli kitabı yayımlandı (2021). Aksu Bora ile birlikte “Ütopyalar – Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer” başlıklı derlemenin editörlüğü yaptı (2018). Halen Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve milliyetçilik, siyaset ve edebiyat, hatırat, Türkiye’de gündelik hayat ve sosyo-kültürel dönüşüm üzerine dersler vermektedir.

Tarih Vakfı Ankara Temsilciliği’nin yeni adresi:
Güneş Sokak Sönmez Apartmanı 17/4 Aşağı Ayrancı, Çankaya