Kitapta yazıları yer alan on dokuz akademisyen ve yazar, Kierkegaard’dan Jean Paul Sartre’a, Heidegger’den Nietzsche’ye, Camus’den Cioran’a, Hesse’den Sadık Hidayet’e, Yunus Emre’den Can İren’e, Melih Cevdet Anday’dan Oktay Akbal’a, Tezer Özlü’den Ayfer Tunç’a açılan geniş bir yelpazede, varoluşun kurgusal haritasını çıkarıyor.

Tanıtım bülteninden:

Varlık ve oluş, felsefenin temel konularındandır. Kişinin kendini nasıl bir süreçte var ettiği ve gerçekleştirdiği sorunu, farklı paradigmalarla sürekli tartışılmıştır. Tartışmanın yoğunluğu ve mutlak bir sonuca ulaşılamaması, varoluş sorununun evren, doğa, toplum ve insanlarla girilen ilişkilerle belirginleşmesinden kaynaklanır. Kendini bir varlık olarak ilişkilerde fark eden özne, kurduğu her ilişkide kendi imgesinin bütünlüğünü gözetir. Bu durum, özgürlük düşüncesini veya insanın özgür olup olamayacağı sorununu doğurur. Böylece varoluşu dinamik bir süreç olarak biçimlendiren kaygı ortaya çıkar. Öznenin görünme veya belirme durumları, bir insan teki veya birey olarak onun varlığını bildirir. Bilim ve teknolojideki yenilikler ve bunlara bağlı olarak değişen toplumsal koşullar, bireyin kaygısını arttırdığı gibi, onun kendini gerçekleştirmesine alan da açar. Birey, değişen koşullarda kendi sınırlarını da keşfeder.

Günah Evinin Gölgeleri – Kurguda Varoluşsal Suçluluk, edebiyat metinlerinde varoluşun izlerinin “suçluluk” sorunu bağlamında incelendiği bir çalışma. Bununla birlikte, kitapta, varoluşun felsefî boyutuna da alan açılarak sorun buradan kazanılan dikkatle değerlendirilmekte. Kitapta yazıları yer alan on dokuz akademisyen ve yazar, Kierkegaard’dan Jean Paul Sartre’a, Heidegger’den Nietzsche’ye, Camus’den Cioran’a, Hesse’den Sadık Hidayet’e, Yunus Emre’den Can İren’e, Melih Cevdet Anday’dan Oktay Akbal’a, Tezer Özlü’den Ayfer Tunç’a açılan geniş bir yelpazede, varoluşun kurgusal haritasını çıkarıyor.