9 Nisan 2021 Cuma günü, saat 18:30’da Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları dizisi kapsamında Mehmet Kendirci ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşi, Youtube ve Zoom üzerinden izlenebilecek.

Tanıtım Bülteninden:

Dr. Mehmet Kendirci, Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde eğlence ile siyasal iktidar arasındaki ilişkiyi çözümlemeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda siyasal iktidar tarafından eğlencenin tarihsel-siyasal bir sorun olarak kodlanması ve bu durumun yarattığı sorunlar işaretlenmektedir. Sorunlar, aynı zamanda siyasal iktidar ile eğlence arasında ikircikli ve bir o kadar gerilimli ilişkiyi gözler önüne sermektedir. İlgili ilişki çözümlenmeye başlandığında ise görülen, siyasal iktidarın eğlenceyi, iktidarların resmi ve kamusal ritüelleri, üretim ve tüketim örüntüleri ve bununla doğrudan bağlantılı olarak, zaman ‘yönetimiyle’ bir arada değerlendirdiğidir. Bu çerçeve dâhilinde çalışma boyunca ‘modern’ ve ‘çağdaş’ bir devlet olma arzusundaki Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin Erken Cumhuriyet Dönemi’nde eğlenceye yaklaşımlarının, eğlenceyi sunumlarının ve eğlenceye katılımlarının tartışılması amaçlanmaktadır. Bu sayede de Cumhuriyet’in bir taraftan Osmanlı imgesinden kendisini nasıl kurtarmaya çalıştığı diğer taraftan da kendi özgünlüğünü ön plana çıkartıp Cumhuriyet’i nasıl pekiştirdiği işaretlenmeye çalışılmaktadır.

Zoom Toplantısı:
Zoom ID: 992 0487 8395
Şifre: 554921
Zoom linki için buraya tıklayın.

Youtube Canlı Yayın Linki:
https://youtu.be/gls6zPfxJMM

Mehmet Kendirci

2009 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olan Mehmet Kendirci, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi Bütünleşik Doktora Programı’na kabul edilmiştir. 2019 yılında “Cumhuriyet ve Eğlence Politikası: 1923-1938” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır. Türk Siyasal Hayatı, Eğlence ve Eğlenme ve Dini ve La-Dini Ritüeller ile siyaset arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar yürüten Kendirci aynı zamanda da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.