Şahsiyet dergisinin 14 Şubat Dünya Öykü Günü vesilesiyle düzenlediği öykü yarışması sonuçlandı.

5-14 Şubat tarihleri arasında yarışma için açılan e-mail adresine gönderilen 102 kısa öykü arasından Aslıhan Kocabal’ın “Şarampol” başlıklı öyküsü birinciliğe değer görüldü. İkincilik, “Temel” adlı öyküsü ile Evşen Yıldız’ın, üçüncülük ise “Termodinamiğin İkinci Yasası” adlı öyküsü ile Deniz Ezgi Avcı’nın oldu.

Tuğba Kocaman “Beter Böcek”, Deniz Saatkaya Eldam “İki Kutu Ateş Kızılı Saç Boyası” öyküleri ile mansiyon ödülüne değer görüldüler.

Yarışmayı kazanan öykülerin gerekçeleri şöyle açıklandı:

Aslıhan Kocabal’ın “Şarampol” öyküsü, gündelik hayatın içinden katastrofik bir kesiti, stereotipler nezdinde nükteli ve varoluşsal bir yaklaşımla; konuyu fazlalıklara yer vermeyecek sadelikteki bir üslupla ve dil, kurgu, anlatım, öyküleme biçimleri gerekliliklerini yerine getirerek bir durum öyküsü olarak ele aldığı gerekçesiyle birinciliğe değer bulundu.

Evşen Yıldız’ın “Temel” öyküsü, mektup, anı gibi farklı anlatı türlerini başarılı bir biçimde hibritleştirip kısa öyküye geçirebildiği, az sözle birçok olayı ve ana duyguyu anlatabilen üslubunun farklılığı, toplumun ortak bir acısı olan depremi, geçmişi ve şimdiyi derinlikli bir bakış açısıyla ele aldığı gerekçesiyle ikinciliğe değer bulundu.

Deniz Ezgi Avcı’nın “Termodinamiğin İkinci Yasası” öyküsü, konusunun orijinalliği, klon öykü anlayışından uzak bir anlatı kurma becerisine sahip olması, klasik öyküleme tekniklerine getirdiği postmodern bakış açısı ve ‘tekinsiz’ olana yaklaşımının başarısı gerekçesiyle üçüncülüğe değer bulundu.

Mansiyon ödülünü kazanan Tuğba Kocaman’ın sokakta yaşayan çocukları anlattığı “Beter Böcek” öyküsü öyküleme biçimleri ve dil açısından övgüye değer bulunmuştur.

Bir diğer mansiyon ödülünü kazanan Deniz Saatkaya Eldam’ın ontolojik bir başkaldırıyı anlatan “İki Kutu Ateş Kızılı Saç Boyası” öyküsü de öyküleme biçimleri açısından övgüye değer bulunmuştur.

Dereceye giren öyküler Şahsiyet dergisinin 10. sayısında yayımlanacak. Ayrıca, birinciliğe değer görülen yazara on kitaplık bir öykü seti ile derginin geçmiş sayıları armağan edilecek.