3 aylık düşünce dergisi Cogito’nun 100. sayısı “Eleştiri Zamanı” başlıklı dosya konusuyla yayımlandı. 

Basın bülteninden:

Cogito 26 yıl önce düşünce üretimine, bilgiye ve bilmeye” yönelik talebi beslemeye, yaşatmaya ve sürdürmeye katkıda bulunmak, “düşünmenin pek gündemde olmadığı bir ortamda, bir düşünce dergisi olabilmek” amacıyla yayın hayatına başlamıştı. “Yaralanabilirlik”ten “Feminizm”e, “Queer Kuram”dan “Kötülük”e, “Aristotelesçilik”ten “Deprem”e onlarca konuyu felsefi, kültürel ve toplumsal analizlerle temalaştıran ve hem dünyadan hem Türkiye’den yazarların katkılarıyla tartışmaya açan dergi, bir yandan da özel düşünür sayılarıyla Türkiye’nin düşünsel hayatını zenginleştirmeye katkıda bulundu.

Benzersiz bir kriz dönemine denk gelen 100. sayı “Eleştiri Zamanı”, toplum eleştirisini ve bireyin özgürleşmesini odakta tutan ve güncelliğini hep koruyan eleştirel teori geleneğini ve eleştirel düşüncenin aciliyetini ele alan yazılardan oluşuyor.

Bu kritik dönemde Türkiye’de eleştirel düşünceyle daha yakın ve daha teferruatlı bir ilişki kurulmasına, düşünsel üretimin zenginleşmesine katkıda bulunması için hazırlanan sayının içeriği şöyle:

İçindekiler:

Cogito’dan
5 • Eleştiri Zamanı Söyleşi
10 • Volkan Çıdam – Kurtul Gülenç – Özgr Emrah Gürel – Zeynep Savaşçın: Gelenek ile Gelecek Arasında Eleştirel Teori
42 • Toros Güneş Esgün: Adorno’nun Evsizliği: Teori, Pratik, Güncellik
62 • Aykut Çelebi: Tek Yön, Birçok İhtimal: Walter Benjamin ve Berlin Konstrüktivizmi
97 • Umut Tümay Arslan: Mütesallitîn: Gelecekler, Melekler ve Paçavralar
123 • Cana Bostan: Zakhor Buyruğu ya da Benjamin’in Okunabilirlik Saati
140 • Zeynep Gambetti: Şimdiciliğin Eleştirisi: Zaman Algısı ve Kriz
152 • Adam Sitze: Eleştiride Felç Söyleşi
179 • Emmanuel Renault – Axel Honneth: Marksizm, Toplumsal Felsefe ve Eleştirel Teori
186 • Werner Bonefeld: Eleştirel Teori ve Antisemitizm Eleştirisi: İktisadi Bir Nesne Olarak Toplum Üzerine
206 • Warren Montag: Eleştiri Nasıl Etkili Olur?
218 • Robin Çelikateş: Epistemik Adaletsizlik, Döngüsel Etkiler ve İdeoloji Eleştirisi: Toplumsal-Felsefi bir Perspektif
241 • Çiğdem Yazıcı: Hakikat Sonrası Duygular ve Eleştirel Düşünce
255 • Özen Nergis Dolcerocca: Bildung’u Savunmak Gerekir: Aydınlanma ile Eğreti-Eğitim Arasında İnsan
266 • Robyn Marasco: Eleştirel Teori ve Siyasi Eğitim Arayışı
280 • Özgür Gürsoy: Anlam ve İşlev Arasında Eleştirinin Yeri: Habermas, Foucault, Biz Tartışma
307 • Raymond Geuss: Bir Tartışma Cumhuriyeti
317 • Şeyla Benhabib: Jürgen Habermas’ın 90. Doğum Günü
321 • Raymond Geuss: Professor Benhabib ve Jürgen Habermas
327 • Şeyla Benhabib: Geuss’a Karşı: İkinci Bir Yanıt
330 • Martin Jay: “Liberal Fikir Hüküsüz Kaldı”
337 • Raymond Geuss: Önkabuller: Benhabib ve Jay’e Yanıt
343 • Martin Jay: Geuss, Habermas ve Akıldışının Gülü
349 • Stefan Gandler: Latin Amerika’da Eleştirel Toplum Felsefesi Kriz Zamanlarında Echeverría’nın Katkısı
373 • Amy Allen: Adorno, Foucault ve İlerlemenin Sonu Postkolonyal Zamanlarda Eleştirel Teori
396 • Charles W. Mills: Eleştirel Teoriyi Eleştirmek
414 • Arif Çamoğlu: Postkolonyal Teori ve Osmanlı Türk Emperyalizmini Beraber Düşünmek: Hayalet İmparatorluğun Dünü ve Bugünü