Kahvecilerde kadınlara hava atan adamlar,
işsiz günlerini ziyan gecelerle tamamlar;
elleri yırtık ceplerinde, uzun kederlerin uyuşturduğu
arzularını uyandırmaya çalışırlar.

Rayların ötesindeki parkta,
rüzgar huzursuz ağaçları okşar,
köklü ağaçlar, hazırlıklılar,
binaları çoktan yerinden etmiş fırtınalara.

Çimenler çökkün, ağır adımlar altında
ve boğulmuşlar şehrin tozundan,
çürümüşler, ölümden doğuruyorlar hayatı,
aydaki susuz kalmış yosunlar gibi.

Ve yalnız kadınlar dar yataklarında
izliyor kalçalarına sinsice inen ay ışığını,
evlenmek için fazla yoksullar, korkuyorlar
kahve dükkanlarındaki adamlardan.

Edouard Roditi

Türkçe Söyleyen: Ozan Çororo